پسته

فسفر و درخت پسته

فسفر و درخت پسته

فسفر یکی از عناصر اصلی و کلیدی در تولید پسته به حساب می آید که در بیشتر اعمال فیزیولوژیکی گیاه اهمیت دارد از جمله در تولید ATP و آنزیم‍ها.

با وجود اینکه، در بعضی خاک‍ها کودهای فسفاته به زمین داده نمی ‍شود اما کمبود این عنصر کمتر مشاهده می شود. به نظر می ‍رسد دلیل اصلی آن وجود قارچ‍های میکوریزا در این خاک‍ها باشد که به جذب فسفر کمک نموده و درختان کمبودی نشان نمی دهند.

 

نحوه تحمیل کود فسفر به درخت پسته

معمولا کودهای فسفره را بعنوان کودهای ریشه ای در درختان پسته در فصل زمستان در اختیار درختان قرار می دهند و تقریبا در طول فصل رشد در بهار و تابستان کود فسفره ای در اختیار درختان قرار نمی گیرد. کمبود فسفر در درختان پسته موجب تهی شدن خاک از این عنصر مهم و پرمصرف می شود.

 

کمبود فسفر

در درختانی که کمبود فسفر دارند درختان شادابی و طراوت خود را از دست می دهند (در مراحل اولیه). کمبود فسفر در درختان پسته موجب کاهش حجم شاخ و برگ (کانوپی) نخواهد شد. همچنین کمبود فسفر در درختان پسته موجب کاهش سطح برگ نیز نمی شود اما برگهای نورسته و جدید دارای زردی های مشخصی هستند که می توان کمبود فسفر را تمیز داد.

بر خلاف کمبود پتاسیم که ممکن است موجب سرخشکیدگی شود کمبود فسفر موجب سرخشکیدگی در درختان پسته نمی شود.

اگر مقدار فسفر در برگها به کمتر از ۱/۰ درصد سقوط کند علایم بصورت شدید در برگها ظهور خواهند یافت-یک دهم درصد- فسفر یکی از عناصری است که کمبود آن با دادن کودهای فسفره خیلی سریع برطرف خواهند شد. بعد از دادن کودهای فسفره برگهای نورسته زردی نخواند داشت و علایم به سرعت بر طرف خواهند شد.

 

کمبود فسفر

 

علائم کمبود فسفر

در صورت کمبود فسفر علائمی از قبیل دیربازشدن جوانه ها ، برگ‍های سبزرنگ پریده و پیدایش نقطه‍ های سوخته با اشکال غیر‍ یکنواخت، در نزدیکی لبه برگ‍های مسن‍تر از خود نشان خواهد داد. این نقاط در طول فصل گسترش یافته تا اینکه تمامی پهنک را فرا گرفته و نهایتاً خشک شده و به زمین می ریزد.

کلیه حقوق این پرتال متعلق به پسته محمودی میباشد.