پسته

انس پسته و تعیین آن

انس پسته و تعیین آن

انس معیاری برای سنجیدن درجه کیفی (بزرگی و کوچکی) پسته می باشد پس تعیین انس پسته برای سنجیدن کیفیت پسته کاملا روشی قابل قبول می باشد.
معیار درجه پسته بر اساس مقدار انس ان است ، هر چه انس برای یک نوع پسته بالاتر باشد این به منظور ان است که پسته ریز تر است و هر چه عدد انس کم باشد نشان از درشتی پسته دارد.

انس پسته را با یک ترازو و با نهادن سنگ  گرمی در طرف دیگر ترازو و وزن کردن این مقدار می باشد ، که پس از ان مقدار ۱۴۲ گرم  را دانه دانه میشمارند و تقسیم بر ۵ می کنند، یا اینکه  ۵ تا ۵ تا پسته ها را میشمارند و هر ۵ عدد پسته در ۱۴۲ گرم یک انس می شود.

به عبارت دیگر؛ یکی از واحدهای سنجش جرم واحد جهانی انس می‌باشد که در تجارت پسته معیاری برای سنجش (درشتی و بزرگی) اطلاق می‌شود این معیار از گذشته دور مرسوم بوده است. برای سنجش انس پسته خندان ابتدا یک وزنه ۱۴۲ گرمی را در یک کفه ترازو انس‌گیر قرار می‌دهند و سپس در کفه دیگر پسته می‌ریزند تا دو کفه ترازو به حالت تعادل قرار گیرد. بعد پسته‌ها را به دسته‌های ۵ تایی دسته‌بندی می‌کنند که هر دسته را اصطلاحاً یک انس پسته خندان گویند.

 

انس پسته

 

تعیین انس پسته و محاسبه کیفیت و کمیت پسته دهان بسته

۱۰۰ گرم پسته دهان بسته را شکسته و مغز آن را جدا می‌کنند و سپس مغز آن را وزن کرده مقدار عدد نشان داده شده (علاوه بر رؤیت مغز) نمایانگر کیفیت و کمیت پسته دهان بسته است (چنانچه از ۱۰۰ گرم پسته دهان بسته به میزان ۵۰ گرم مغز استخراج شود، به منزله قابل قبول بودن کیفیت پسته دهان بسته می‌باشد)

برای مثال:
۱۴۲ گرم (وزنه انس) پسته دهان بسته‌ای را در ترازو می‌ریزیم
پس از دسته‌بندی ۲۸ دسته ۵ تایی و دو دانه تنها ایجاد شده
پس انس این پسته ۲۸ انس و دو دانه می‌باشد
سپس ۱۰۰ گرم از این پسته را شکسته
که ۵۱ گرم مغز حاصل می‌شود.
در نتیجه می‌گویند: پسته دهان بسته با انس ۲۸ و دو دانه و ۵۱ گرم مغز

 

انس هر نوع پسته به شرح زیر است:

اکبری از انس ۲۰-۲۲ شروع می شود که انس های پایین تر ان دست چین می باشد و قیمت بالاتری دارد.

احمد اقایی از انس ۲۲-۲۴ شروع می شود که معمولا کمیاب می باشد.

فندقی به علت ریز بودن از انس ۲۸-۳۰ شروع می شود.

کله قوچی که از انس ۲۰ -۲۲ شروع می شود.

کلیه حقوق این پرتال متعلق به پسته محمودی میباشد.