پسته

 انواع پستــــــه 

مغز دهن بست ۴۸ گرمی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
مغز دهن بست فندقی ۴۶ گرم
۱۷۰,۰۰۰ تومان
مغز سبز
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مغز کال
۲۳۰,۰۰۰ تومان
مغز گل
۱۹۰,۰۰۰ تومان
کلیه حقوق این پرتال متعلق به پسته محمودی میباشد.